Motion om att sortera avfall hemma

Tyresös återvinningsstationer är ständigt överfulla och kommunens miljöarbete behöver utvecklas. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi är många människor som vill göra rätt för oss och sortera avfallet på ett korrekt vis. Många av våra grannkommuner har kommit längre i den processen än vad Tyresö har gjort och det vill vi Moderater ändra på.

Vi ska möjliggöra för villaägare att kunna sortera i kärl på sin egen tomt, precis som SRV Återvinnings koncept ”Sortera Hemma” går till. Pappersförpackningar, restavfall, ofärgat glas, färgat glas, matavfall, batteri- och lamplåda, plastförpackningar, tidningar och metallförpackningar sorteras hemma och du behöver inte transportera eller förvara kladdiga eller skrymmande förpackningar inomhus eller i din bil. Tyresös nuvarande system bygger på att villaägare just tar bilen till återvinningsstationen då dessa inte alltid finns i ens närhet, det är inte heller bra för miljön.

Detta koncept kommer att leda till att fler sorterar vilket gör att vi sparar energi och minskar klimatpåverkan eftersom en mindre mängd fossil koldioxid släpps ut i atmosfären vid återvinning.

Moderaterna föreslår fullmäktige besluta:

  • Utreda möjligheten att införa ”Sortera Hemma” i Tyresö kommun.

 

Anki Svensson (M)
Fredrik Berquist (M)
Jeanette Hellmark (M)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut