Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun

Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun. Stora delar av kommunen är omringat av vatten och en stor attraktionskraft med Tyresö är just blå och gröna värden. Moderaterna har en vision att Tyresö ska bidra till en mer levande skärgård. Många båtklubbar har kö för att få en båtplats och vi behöver möjliggöra fler platser och ett gott samarbete med våra ideella båtklubbar.

Många idrotts- och sportverksamheter kräver och får anslag av kommunala medel för sin verksamhet – ibland med stora summor och detta med all rätt. Så är det inte med båtlivet och det förväntas heller inte av båtfolket som dock förväntar sig rimliga villkor och avgifter för att kunna utöva sin ideella verksamhet.

År 2017 fattade dåvarande kommunstyrelsen ett beslut om en höjning av båtklubbarnas arrendeavgifter. När vi nu i efterhand förstår att delar av

beslutet kan strida mot självkostnadsprincipen behöver vi ta ett nytt beslut. Förvaltningsrätten har prövat Stockholms stads avgiftsmodell för båtklubbarna och funnit att den strider mot kommunallagens bestämmelse om självkostnadsprincipen (Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 3041–19)

Vi anser att detta bäst sker genom att utse en arbetsgrupp med två

personer från Tyresö kommun och två från Tyresö Båtråd. Båtrådet har valts av det femtiotal båtklubbar som arrenderar mark och vatten av

kommunen för sin verksamhet, att vara deras förhandlingsorgan i dessa gemensamma frågor.

Moderaterna Tyresö föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att utse en arbetsgrupp enligt ovan. 

att se över avgifterna och beräkningsmodell på nytt med tanke på den dom som kom under mars 2020.

att lägga fram förslag till nytt normalavtal.

att utreda frågan på nytt gällande gatukostnader för båtklubbarna

 

Anki Svensson (M)
andre vice ordförande Kommunstyrelsen

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut