Moderaternas budgetalternativ: Allas vårt Tyresö

För oss Moderater är det viktigt att Tyresö är en kommun som erbjuder trygghet, frihet och livskvalitet. Vår kommun utgörs av alla vi som bor, lever och verkar här. Att vara Tyresöbo ska vara synonymt med en känsla av stolthet.

En stor del av Tyresös attraktionskraft ligger i våra blå och gröna värden, det får vi inte äventyra. Vi kan satsa på tillväxt och byggande i vissa kommundelar, i andra delar vill vi värna den gröna småskaligheten genom att gå väldigt varsamt fram eller inte bygga alls.

Varje människa är unik och ska ges möjligheter att skapa sig ett bra liv och tillåtas växa av egen kraft. Vi vill att det offentliga ska tillhandahålla plattformen och verktygen för att varje människa ska kunna bygga vidare och utveckla sina liv. Det är därför viktigt att våra kärnverksamheter prioriteras och håller en hög kvalitet. Vi verkar även för ett mer attraktivt näringslivsklimat.

Politiker och byråkrater ska inte detaljstyra människors vardag eller livsval. Vi tror på valfrihet och en mångfald av utförare. Valfrihet ger den enskilde individen makten. Det ökar utbudet, konkurrensen och bidrar till kontinuerlig utveckling. Individer och familjer ska ges möjlighet att själva välja vilken barnomsorg man vill ge sina barn, den skola de ska gå i eller vilken äldreomsorg man vill ha när man blir äldre.

Alla kan någon gång behöva stöd om man drabbas av situationer där den egna förmågan inte längre räcker till. Man ska som Tyresöbo kunna räkna med att samhällets stöd fungerar.

Anki Svensson (M) oppositionsråd

Anki Svensson redogör för Moderaternas budgetalternativ på tyresoradion.se

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut