Moderaterna i Tyresö vill inte ha en stenkross i Skrubba

Stockholm stad har i en remiss gett Tyresö kommun möjlighet att yttra sig om planerna att etablera en stenkross i Skrubba, som tillhör Stockholm. Kommunens tjänstepersoner är kritiska och lyfter bland annat risker för miljö, risker för skadliga utsläpp i dagvattnet, damm samt buller och störningar i bostadsområden i Tyresö. Den närmaste fastigheten beräknas vara endast 260 meter från krossen.

Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) har inkommit med en ansökan till Miljöförvaltningen i Stockholms Stad om krossverksamhet på fastigheten Skrubba 1:1. Enligt ansökan kommer krossen hantera 1 000 000 ton sten per år. Det innebär cirka 190 in- och uttransporter per dygn under åtta års tid med aktivitet under tolv timmar per dag. Mottagning och inlastning kan dessutom ske dygnet runt.  

Boende i Lindalen och Hanviken kommer att bli dubbelt drabbade av störningar från både en kross och byggnationen av ca 200 lägenheter i Amaryllisparken, som styrande politiker (MP, S och L) vill genomföra. Moderaterna vill bevara parken utan bostäder.  

– Vi Moderater i Tyresö står bakom kommunstyrelseförvaltningens svar och är även vi starkt kritiska till etableringen av en stenkross i Skrubba. Tyresöborna ska inte ha en vardag med buller och alldeles i närheten ligger Kunskapsskolan på Stockholms Stads mark och politikerna i staden borde även ta stor hänsyn till barnens arbetsmiljö, säger Anki Svensson (M) oppositionsråd. 

Tyresö kommun har idag en masshantering i Strand. Moderaterna vill avveckla den verksamheten så fort avtalet löper ut och under tiden ska inte masshanteringen utvidgas. Det är inte heller aktuellt med en hantering på Storängen i Raksta. Tyresö är en kommun med väldigt lite mark som kan anpassas för masshantering och då behöver massorna hanteras utanför kommunen. 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut