Ja till en skärgårdskrog vid Strandbadet!

Vi Moderater vill möjliggöra för en entreprenör att bygga en restaurang vid Strandbadet. Genom att kommunen arrenderar ut mark kan Tyresöborna få service i toppklass utan att skattebetalarna står för notan.

Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun. Stora delar av Tyresö är omringat av vatten vilket är en stor attraktionskraft. Moderaterna har en vision att Tyresö ska bidra till en mer levande skärgård. En restaurang vid Strandbadet skulle förstärka den visionen.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

– Att möjliggöra för en entreprenör att bygga och driva en restaurang vid Strandbadet via ett långtidsarrende.

– Att ändra detaljplanen för att göra arrendet möjligt.

Anki Svensson (M)
Dick Bengtson (M)

* bilderna är endast inspiration och inget färdigt förslag.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut