170 lägenheter på Apelvägen i Tyresö Strand stoppas!

M har stoppat bygget av 170 lägenheter på Apelvägen Det är inte ansvarsfullt att bygga 170 lägenheter i Tyresö Strand när S, MP och L efter tre års styre inte har fattat något slutgiltigt beslut om hur de ska förbättra framkomligheten på Tyresövägen! Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bara bostäder. […]

Nyhetsbrev April

Nyhetsbrev för april månad. Tyresövägen På det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen antogs ett inriktningsbeslut om Tyresövägens framtid.  Förslaget till beslut från Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet var att inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2+2 körfält kollektivtrafik. Nu inleder man en förstudie enligt inriktningen på sträckan Bäverbäcken-Petterboda. Styret har alltså inte bestämt […]

Moderaternas förslag att dela detaljplanen för Apelvägen ska nu beredas

Under gårdagens kommunstyrelsemöte föreslog Moderaterna ännu en gång att dela detaljplanen för Apelvägen och endast bygga seniorboendet Bo Aktivt, en efterfrågad och populär boendeform som saknas i Tyresö. Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder. Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och med fortsatt […]

Bygg inte i Amaryllisparken!

Vi behöver tänka på hur och var vi bygger utifrån Tyresös förutsättningar, vilket vi menar är i en lägre takt än idag. Moderaterna har omvärderat sin tidigare bostadspolitik och har bytt ledarskap. Tyresö har en begränsad yta att bygga på och en stor del av attraktionskraften ligger i våra gröna och blå värden, det får […]

Att lära av sina misstag och att hålla sitt löfte.

Politiker ska inte styra arkitekturen. Det har vi politiker fått höra under många år. Vi ska inte lägga oss i hur gestaltningen blir utan fatta besluten för att nå bostadsmålet. Vi Moderater har omprövat vår bostadspolitik efter valet 2018 och vill halvera bostadsmålet. Vi har lyssnat på Tyresöborna och har ifrågasatt rimligheten i att inte […]

M Budget 2021: Allas vårt Tyresö

För oss Moderater är det viktigt att Tyresö är en kommun som erbjuder trygghet, frihet och livskvalitet. Vår kommun utgörs av alla vi som bor, lever och verkar här. Att vara Tyresöbo ska vara synonymt med en känsla av stolthet. En stor del av Tyresös attraktionskraft ligger i våra blå och gröna värden, det får […]

Moderaterna säger nej till att bygga Apelvägen men ja till att bygga ”Bo Aktivt” när ett tredje körfält på Tyresövägen är på plats!

Som vi tidigare har framfört har Moderaterna i Tyresö ändrat inställning och vill balansera byggtakten i Tyresö. Efter valet är vi en ny moderat fullmäktigegrupp som tillsammans har kommit fram till denna inriktning. Detaljplanen Apelvägen är upphävd efter överklagan och Moderaterna vill inte längre bygga 170 lägenheter där 70% ska vara hyresrätter. Vi vill istället spara […]

Ja till en skärgårdskrog vid Strandbadet!

Vi Moderater vill möjliggöra för en entreprenör att bygga en restaurang vid Strandbadet. Genom att kommunen arrenderar ut mark kan Tyresöborna få service i toppklass utan att skattebetalarna står för notan. Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun. Stora delar av Tyresö är omringat av vatten vilket är en stor attraktionskraft. Moderaterna har en vision att Tyresö […]

Vi kräver ökad polisnärvaro i Tyresö!

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN (S) Att Sverige har en nationell polis- och trygghetskris är ingen nyhet. Sommarens rubriker bekräftar att Tyresö även blir mer och mer brottsutsatt. Polisen måste få förutsättningar att fokusera på sina kärnuppgifter, att förebygga, ingripa mot, utreda och klara upp brott. Polisens mål är att minska brottsligheten och öka […]

Nej till utökad masshantering i Tyresö strand

Nej till utökad masshantering i Tyresö strand Hur vi ska hantera de byggmassor som skapas och används vid utbyggnaden av vatten och avlopp i Östra Tyresö är en aktuell fråga. Det handlar om både miljö för de närboende och om ekonomi. Vi moderater är beredda att ta vårt ansvar och medverka till en konstruktiv lösning. […]