Billiga hyresrätter av äldreboendet Björkbacken

Moderaterna vill:
• Göra om Björkbackens små lägenheter till billiga hyresrätter för våra ungdomar och seniorer.
• Erbjuda ett nytt modernt äldreboende med en vacker vinterträdgård, hälsocenter och träffpunkt ett stenkast från centrum vid vårdcentralen, det är våra äldre värda.
• Behålla personalen och driva det nya boendet i kommunal regi.
• Inte evakuera de som idag bor på Björkbacken till en annan kommundel.
• Med vår lösning flytta endast de äldre en gång vilket är bättre för boende, personal och anhöriga. Framförallt viktigt för äldre med demensdiagnos!
• Moderna lösningar som bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen och boendes integritet när det kommer till att sköta den personliga hygienen.
• Prioritera att kvalitén mäts ofta och på rätt sätt oavsett driftsform.

Tyresö Bostäders ägardirektiv är tydligt. Bostadsbolaget som äger dessa fastigheter ska ta hänsyn till ungdomar som söker sitt första egna boende och äldre som efterfrågar anpassade boenden och ökad trygghet för att längre kunna bo kvar i egen lägenhet.

Tyvärr blir det inte några billiga hyresrätter då nya styret (S, MP och L) har beslutat att renovera äldreboendet Björkbacken där toaletterna är för små enligt Arbetsmiljöverket. Toaletterna är dock godkända för att ha i lägenheter.

Vi Moderater ser helheten och vill flytta över Björkbackens kommunala verksamhet med dess personal till nybyggda lokaler, som kommunen hyr. Det nya äldreboendet ska ha moderna lösningar och en fantastisk miljö för våra äldre och samtidigt kan vi erbjuda ungdomar och seniorer billiga hyresrätter vilket det finns ett stort behov av i hela Stockholmsområdet.

Tyvärr blir det inte några billiga hyresrätter då nya styret (S, MP och L) har beslutat att renovera äldreboendet Björkbacken där toaletterna är för små enligt Arbetsmiljöverket. Toaletterna är dock godkända för att ha i lägenheter.

Vi Moderater ser helheten och vill flytta över Björkbackens kommunala verksamhet med dess personal till nybyggda lokaler, som kommunen hyr. Det nya äldreboendet ska ha moderna lösningar och en fantastisk miljö för våra äldre och samtidigt kan vi erbjuda ungdomar och seniorer billiga hyresrätter vilket det finns ett stort behov av i hela Stockholmsområdet.

 
Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut