Byggtakten ska inte gå före satsningar på våra barn och äldre!

Vi befinner oss i en utmanande ekonomisk tid. Inflationen har ökat rejält, energipriserna är höga och matpriserna skenar. Det är alltid viktigt att vi politiker prioriterar ansvarsfullt för att förhindra ytterligare kostnader för hushållen i Tyresö. – Moderaterna och Kristdemokraterna vill öka och upprätthålla kvaliteten i våra kärnverksamheter och därför satsar vi på barn och äldre i budgeten […]

Det vi har sagt är att vi inte kommer samarbeta med varken S eller MP

Under valrörelsen gick Centerpartiet ut med informationen att de inte kan tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna eller Miljöpartiet i Tyresö. Nu ett halvår efter valet har Centerpartiet vänt från att vara i oberoende opposition till att ingå i styret bestående av S, MP, C och L med stöd av Vänsterpartiet. Det vi Moderater tycker […]

Årsmöte 2023

Tid: 3 mars 2023 kl. 18.00 Plats: Kvarnhjulet / Hus B Nyfors (Pluggvägen 6 B)                     Till: Medlemmar i Moderaterna i Tyresö Handlingar till föreningens årsmöte är nu tillgänglig genom att skicka ett email till mikael.onegard@moderaterna.se 

200 lägenheter i Amaryllisparken stoppas av Mark- och miljödomstolen!

Foto: Tillsammans för Amaryllisparken Återigen har kommunen misslyckats att följa Plan- och bygglagen (PBL) vilket innebär att detaljplanen för att bygga höghus Amaryllisparken upphävs. Vi Moderater har varit tydliga under hela denna mandatperiod att vi inte vill ha några bostäder i denna gröna kil. Vi hoppas nu att styret (S, L och MP) lyssnar på […]

Lägg ner prestigen och kom överens med båtklubbarna i Tyresö!

År 2017 fattade dåvarande kommunstyrelsen ett beslut om en höjning av båtklubbarnas arrendeavgifter. Ett beslut som vi Moderater vill häva eftersom underlaget inför beslutet var bristfälligt och missvisande. Sedan maktskiftet har vi i opposition flertalet gånger försökt påverka styret (S, MP och L) att ändra sin uppfattning. På senaste kommunstyrelsen lämnande Moderaterna in ett ledamotsinitiativ […]

På vilket sätt är V, S, MP, L och delar av Centerpartiets budget odemokratisk menar vi?

I Tyresö har Centerpartiet samarbetat med Moderaterna i över 70 år och deklarerade tydligt inför valet att de inte skulle svika sina liberala väljare efter detta val. Centerpartiet skulle INTE sätta sig i ett styre med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Tyresö kommun. Det var beskedet till väljarna innan valet. Så kom valdagen och väljarna i […]

Moderaterna lämnade mötet – valde att inte delta i beslutet om 2023 års budget

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november beslutade Moderaterna att lämna mötet när det blev dags att debattera om nästa års budget. Moderaterna valde helt enkelt att inte delta i beslutet, eftersom man anser att budgeten kommit till på odemokratiska grunder och därför vill markera kraftfullt mot den. – I Sverige kan man endast bli invald […]

Maktskifte i Tyresö

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är överens om att leda Tyresö de kommande fyra åren. Tyresö behöver samling. Vi gick till val på att förändring inte bara är nödvändig – utan att förändring är möjlig och att vi vill leda den. – Allas vårt Tyresö. Vi vill samla – inte splittra och se det som förenar. […]

S ljuger om Moderaternas ställningstagande gällande ett nytt äldreboende som ska drivas i kommunal regi

Ett utskick till utvalda Tyresöbor har i dagarna anlänt i brevlådan. Självaste tidigare statsministern Ingvar Carlsson (S) har signerat brevet. Där påstår Socialdemokraterna att Moderaterna i Tyresö är emot inriktningsbeslutet att undersöka möjligheten att bygga ett kommunalt centrumnära äldreboende, det stämmer inte. Vi kan bevisa det enligt följande protokoll från kommunstyrelsen i juni. Kvällen innan […]

Tyresö ska vara tryggt

Vi behöver ta krafttag mot otryggheten i Tyresö och Sverige. Moderaterna är beredda att fatta de lokala beslut som krävs för att påbörja resan mot ett tryggt Tyresö. Vi står också redo att bilda en moderatledd regering som tar tag i problemen nationellt. Så vill vi bekämpa otryggheten: Fler trygghetskameror Lokala ordningsvakter Verka för en […]